Tilbud og priser

Få en gratis vurdering af din sag. - Klik her eller ring på 56148900


Da Fuld Valuta varetager kundernes interesser, bliver honoraret ligeledes 
begrænset, hvorefter kunderne ikke kan risikere, at skulle betale uforholds-
mæssige store honorarbeløb.

Se hvordan det bliver begrænset nedenfor

Erstatningssager:
* Startgebyr: 3.000 kr. - eller afdrag via 2.000 kr. og 1.500 kr. 30 dage efter.

Hvad omfatter startgebyret?
Det er Fuld Valutas politik, at alle skadelidte 
skal have mulighed for at få deres sag vurderet. Derfor koster det, modsat 
andre i branchen, ingenting at få sin sag vurderet. De kunder der får startet 
sin sag op, er således med til, at møder er gratis for andre i samme situation. 
De 3.000 kr. dækker således mødet, indhentning af akter, gennemlæsning af 
akter, vurdering af potentiel sag. 

Efter sagens start skal der kun betales honorar i overensstemmelse med 
begrænsningerne

* Honorar begrænsning:
Ingen erstatning :: max. 2.500 kr.
Under 50.000 :: max. 5.000 kr.
Mellem 50.001 og 150.000 :: max. 10.000 kr.
Mellem 150.001 og 300.000 :: max. 30.000 kr.
over 300.000 :: max 45.000 kr.

Eksempel: Erstatning på 50.100 kr.

Skal jeg betale 10.000 ?
Nej. 10.000 er max beløbet. Fuld Valuta arbejder med en timepris på 1.250 kr. 
(2012), hvorfor der skal være brugt mindst 8 timer før du skal betale 10.000 kr.

Hvad hvis Fuld Valuta har brugt 30 timer?
Du skal stadig kun betale 10.000 kr., da honoraret er begrænset.

Hvad sker der hvis Fuld Valuta bruger 20 timer på en sag og jeg ikke får 
erstatning?
Der skal betales et honorar på 2.500 kr.

Sociale sager (bistand ved pensíon, flex job mv.)
* Startgebyr: 3.000 kr. - eller afdrag via 2.000 kr. og 1.500 kr. 30 dage efter.

Max honoraret udgør her 8.000, med samme timeløn som ovennævnte.