Kunde fordele

Få en gratis vurdering af din sag. - Klik her eller ring på 56148900


Kunde hos Fuld Valuta

Som kunde hos Fuld Valuta er du sikret rådgivning ved udfyldelse af skadeanmeldelser, 
og ekspertbistand ved eventuelle tvister med dit forsikringsselskab.
Du er derfor sikret bistand ved hustandens egne forsikringer. Dette gælder for hele hustanden,
hvilket betyder, at dem du evt. bor sammen med, tilige er dækket under denne bistand.
Har du en skade, som er før du er blevet kunde hos Fuld Valuta, eller har du været udsat for en arbejdsskade, fejlbehandling, trafikskade eller lignende, kan vi også hjælpe.
Dette kan du læse under vores fokus områder samt priser og tilbud.
Se endvidere vores forretningsbetingelser til venstre, for at finde ud af en nærmere beskrivelse af de fordele du får som kunde hos Fuld Valuta.


                                                                            
Forretningsgang
  1. Det er vigtigt, at du kontakter Fuld Valuta inden din skadeanmeldelse udfyldes og indsendes til dit forsikringsselskab, således at vi fra starten kan sikre, at anmeldelsen er udfyldt korrekt. En forkert formulering kan betyde, at du ingen erstatning vil få.

  2. Når anmeldelsen er indsendt til forsikringsselskabet, skal du blot afvente svar derfra.
    Men, der må ikke gå mere end 14 dage, så skal du rykke.

  3. Følger skaden den forventede procedure, dvs. at du får den ønskede erstatning, behøver du ikke kontakte Fuld Valuta.

  4. Du skal derimod omgående kontakte os, hvis du får afslag eller en nedsættelse af erstatningen. I disse tilfælde vil du få nærmere information fra os om, hvad der skal gøres.

  5. Hvis sagen går i hårdknude, vil Fuld Valuta enten overtage forhandlingerne med dit forsikringsselskab, for derigennem at opnå det bedst mulige resultat, eller vi vil hjælpe dig med at formulere de nødvendige breve.