Handelsvilkår


§ 1 - Årligt abonnement
Der opkræves et årligt abonnement, der i 1998 er fastsat til 245 kr. for private husstande, mens det i 1998 for mindre virksomheder/landbrug er fastsat til 475 kr. 
Er abonnementet ikke fornyet rettidigt, bortfalder rettighederne, samt muligheden for rådgivning, ligesom kundeforholdet vil blive bragt til ophør.

§ 2 - Hvem er omfattet
Abonnementet omfatter samtlige medlemmer af husstanden. Er der tale om et erhvervsabonnement, dækker det såvel virksomheden som den private husstand.

§ 3 - Rådgivning / sagsbehandling
Som kunde hos Rådgivningsfimaet Fuld Valuta er du sikret bistand ved udfyldelse af skadeanmeldelse på privatforsikringer, smat rådgivning ved tvister med dit forsikringsselskab. Hvis Fuld Valuta vurdere, at en kunde ikke kan få medhold i sin erstatningssag i henhold til policens vilkår eller lovgivningen i øvrigt, er Fuld Valuta berettigeet til at ophører med rådgivningen i den konkrete sag, der herefter henlægges. De sagsakter, som kunden løbende er blevet orienteret om, vil blive makuleret 6 måneder efter sagen er afsluttet. Originale akter tilhørende kunden vil blive tilbagesendt, hvorimod kunden ikke får tilsendt kopimateriale tilsendt Fuld Valuta.
Eventuel klage over det til Fuld Valuta indbetale arbejdshonorar, skal være indgivet senest 6 måneder efter at sagen er afsluttet eller kunden har fået kendskab til, at der er grundlag for at klage over det indbetalte arbejdshonorar. Klager herefter kan ikke behandles.
Skader opstået før du er indmeldt som kunde, er ikke omfattet af rådgivningen. Men, Fuld Valuta kan overtage sagsbehandling mod et honorar. For erhvervskunder gælder, at det vil koste et på forhånd aftalt honorar, hvis Fuld Valuta skal overtage forhandligerne med selskabet.

§ 4 - Hvilken rågivning ydes
Fuld Valuta yder forsikringsteknisk rådgivning, der er baseret på mere end 27 års erfaring, hvorimod Fuld Valuta ikke yder juridisk rådgivning. Hvis det under sagsbehandlingen viser sig nødvendigt, at der skal udtages stævning, kan Fuld Valuta være behjælpelig med at finde en advokat, der herefter kan overtage sagen.

§ 5 - Hvad dækker honoraret
Det indbetalte honorar dækker for Fuld Valutas' arbejde med sagen, inkl. eventuel forelæggelse for Ankenævnet for Forsikring. Hvis det under sagsbehandlingen viser sig, at der må indhentes udtalelser fra f.eks. læger, voldgiftsmænd m.v., sagen sagen må forelægges for Arbejdsskadestyrelsen, eller sagen må overgives til advokat, er dette ikke omfattet Fuld Valutas' arbejdshonorar. I disse tilfælde vil der komme en seperat opkrævning. 

§ 6 - Fortrydelsesret
Såfremt du måtte fortryde at du har indbetalt penge på vores hjemmeside, har du 14 dages fortrydelsesret. Bemærk at fortrydelsesretten ophører, såfremt serviceydelsen er påbegyndt.