Få en gratis vurdering af din sag

Hvilken skade har du?
Tak for din interesse!

Vil du hellere snakke med os, så ring på 56 14 89 00. Dette er ligeledes gratis!


- Påkørsel, voldsoffer, væltet i naboens indkørsel grund manglende snerydning etc.

- bilens registrerings nummer, personens oplysninger eller skadevolders forsikringsselskab?

- Væltet på cykel eller gang, kørt ind i træ uden andres indflydelse etc.

- i evt. forbindelse med arbejdsskade eller andet

- såfremt du ikke har gener efter skaden, men har været sygemeldt etc. skal dette skrives.

Såfremt du har udfyldt dette under spørgsmål 9, kan du springe den her over.