Generelt om når du kommer til skade

Ved at klikke på de forskellige skadestyper, kan du læse om de forskellige måder, 
hvor Fuld Valuta kan være dig behjælpelig. Ved læsning af de forskellige, kan det 
umiddelbart give det indtryk, at sagsbehandlingen isoleret set omhandler et af 
emnerne. Dette er imidlertid langt fra tilfældet.

Når man kommer til skade, er man ofte sygemeldt, og mange må se sig nødsaget 
til at søge flex job eller førtidspension. Dette har betydning din erstatningssag, idet 
disse er afgørende for dit erhvervsevnetab. Af samme grund er det derfor vigtigt, at 
din sociale sag i kommunen gennemgår en nødvendig hurtig sagsbehandling, så din 
erstatningssag kan falde på plads.

Yderligere kompliceres sagerne af, at man ofte har krav på tværs af lovene. Det ses 
ofte, at man efter en arbejdsskade tillige kan rette krav mod arbejdsgiveren grundet 
dårlige arbejdsforhold eller manglende instruktionsbeføjelser. Samme tilfælde kan 
ligeledes tænkes, hvor man kommer til skade under arbejde eller i trafikken, hvorefter 
man bliver fejlbehandlet. Der er særlige regler, som regulerer, hvem man kan rette sit 
krav imod, hvorvidt de kumuleres osv.

Det mest ekstreme tilfælde er, hvor man kommer tilskade på arbejdet, grundet mang-
lende instruktion, hvorefter man ved en operation bliver fejlbehandlet. Her har man 
krav efter Erstatningsansvarsloven, Arbejdsskadesikringsloven samt lov om klage- 
og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. - Men hvor anmelder man kravene? 
I samme tilfælde, er man ofte nødsaget til at søge flex job eller førtidspension. Dette 
kompliceres yderligere af, at de fleste også har en ulykkesforsikring. Men dækker den, 
når der er flere ulykkestilfælde?

Derfor anbefales det, at man søger professionel hjælp, idet sagerne ofte er kompliceret 
for den almindelige borger, og derfor bør søge vurdering hos en professionel.

Fuld Valuta vurdere og tager indledende møder gratis, hvor din sag og chancer for 
erstatning bliver vurderet. Fuld Valuta tilbyder ligeledes at behandle din sag for dig.