Personskader, trafikskader m.v.

Er du blevet udsat for en personskade, og skyldes dette en anden person; skal erstatningen som udgangspunkt fastsættes efter erstatningsansvarsloven.

Udgangspunktet er, at den skadegørende handling skal have været culpøst. For nogle erstatningsområder, er der dog lavet specielle love om erstatningsansvaret. Blandt andet Færdselsloven og hundeloven har sådanne.

Rådgivningsfirmaet Fuld Valuta hjælper gerne med at få din personskadesag til at foregå 
hurtigst muligt og med det bedst mulige resultat. Det sker ved, at Fuld Valuta overtager 
hele sagsbehandlingen for dig, og dermed sikrer, at den bliver bedst muligt belyst, såvel 
forsikringsteknisk som lægeligt.

Fuld Valuta kan være behjælpelig i helt nye sager, hvor der skal ske anmeldelse, sager 
der er under behandling eller sager der er afsluttet sager, og hvor du ønsker den genoptaget..

Erstatningsansvarsloven
Her kræver det som udgangspunkt, at der er anden person der er skyld i din skade. Dette kan 
fx tænkes, at være i en voldssituation eller hvor du bliver cyklet ned.

Skulle man løse disse sager efter loven, skulle man først afklare erstatningsspørgsmålet med den 
person der er skyld i din skade, og herefter gå til den ansvarliges eventuelle forsikringsselskab.
I praksis fungere dette imidlertid ikke sådan, idet skadesansvarlige anmelder sagen til sit forsikrings-
selskab, hvorefter du som skadelidte skal køre din sag mod professionelle fagfolk, hvilket gør det 
svært for den almindelige borger at følge med i. 

Som følge heraf findes der professionelle rådgivere der hjælper dig, når du er kommet til skade. 
Heraf blandt andet Fuld Valuta, det har mindst samme professionelle baggrund som de ansatte 
i de forskellige selskaber, og kan sikre at du får den optimale erstatning. 

Foruden de forskellige selskaber, findes der tillige diverse nævn som udbetaler erstatning. Her 
kan blandt andet nævnes DFIM, FUH, Erstatningsnævnet mv.

Du er velkommen til at kontakte Fuld Valuta for et gratis møde eller vurdering af din sag.

Erstatningsposterne
  1. Andet tab. - Helbredelsesudgifter, uddannelsesforlængelse, overgangsbeløb ved dødsfald mv.
  2. Midlertidige gener - Svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.
  3. Varige gener - Méngradserstatning og erhvervsevnetabserstatning. Husk på at din ulykkesforsikring ligeledes dækker méngradserstatning! 

Lovhjemlet erstatningsansvar
Type eksemplerne på lovhjemlede erstatningsansvar er hundeloven og færdselsloven, som dækker 
henholdsvis skader forvoldt af en hund(der har en ejer) eller skader opstået i trafikken. Hvad de 
færreste ved er, at der i disse sager intet krav til en skyld er. I de omtalte love er der fra lovgivers 
side, valgt at pålægge disse ansvar en objektivitet.

Hvad betyder det? - Det betyder, at selvom den ansvarlige være sig ejeren af bilen eller ejeren af 
hunden ikke er skyld i skaden, er de stadig erstatningsansvarlige.

Sagen foregår derved, at man stiller kravet over for skadevolders lovpligtige ansvarsforsikring, 
hvorefter sagsbehandlingen indledes. Udfordringen i disse sager er, at man får den rigtige erstatning. 
Fuld Valutas erfaring viser, at selskaberne er flittige til at træffe afgørelser om de varige gener men 
ofter forglemmer de midlertidige gener, hvilke godt kan resultere i et betragteligt beløb. 

Derfor er det vigtigt, at såfremt man ikke er helt sikker på de forskellige erstatningsposter, kontakter 
en professionel rådgiver for at høre om din erstatning er korrekt. Hos Fuld Valuta vurdere vi dette for dig gratis!


Tilbud: