Forsikringsskader - brand, tyveri, vand m.v.

Der sker hvert år i tusindvis af forsikringsskader. Det kan være et indbrud, en brand, 
vandskade, stormskade mv. 

Fælles for dem er, at det ofte er vanskeligt dels at følge med i selve sagsbehandlingen, 
og dels og ikke mindst i, hvorvidt erstatningen er beregnet forkert. Vi ser meget ofte, at 
selskaberne forsøger at give kunderne alt for lidt i erstatning. Det sker ved, at de ikke 
sætter kundernes værdier særligt højt, således at erstatningen bliver for lav. 

Fuld Valuta hjælper gerne med at få din forsikringssag til at køre bedst muligt. Det sker 
ved, at Fuld Valuta overtager hele sagsbehandlingen, og dermed sikrer, at sagen bliver 
bedst muligt belyst forsikringsteknisk.

 I de sager, hvor Fuld Valuta hjælper, kan det dreje sig om helt nye sager, der enten skal 
anmeldes, eller sager, der allerede kører hos forsikringsselskabet. Det kan også være 
gamle sager, hvor den skadelidte ønsker, at vi skal hjælpe med at få sagen genoptaget. 


Tilbud
Hvis du ønsker at få et tilbud, så skal du sende os en kopi af de væsentligste akter, dvs.
  • breve med afgørelser
  • følgebrev med hvad du ønsker, eller eventuelt er utilfreds med.