Fejlbehandlinger

Trods større fokus på lægefejl, må mange patienter efter deres behandling sande, 
at der er kommet større gener end forventet som følge af en behandlingsfejl.

Som gardering heraf, har lovgiverne gjort det lettere for borgerne at få deres sag 
gennemført. I normale erstatningssager kræves der et ansvarsgrundlag, - altså en 
skyld.

Da det kan være svært at bevise, hvorvidt lægen har gjort sit arbejde ordentligt eller 
ej, har loven blandt andet gjort, så man kan få erstatning, blot følgevirkningerne er 
mere omfattende end patienten med rimelighed bør tåle.

En fejlbehandlingssag foregår ved, at man anmelder skaden til Patientforsikringen. 
Er man utilfreds med afgørelsen her, kan man anke denne til Patientombuddet. Det 
komplicerede i disse sager er, hvorvidt man får det korrekte mermén og mererhvervs-
evnetab.

Har du eller har du haft en fejlbehandlingssag, bør du kontakte Fuld Valuta for at få en 
gratis vurdering.

Erstatningsposterne
 1. "Andet tab"
  Diverse behandlingsudgifter
  Uddannelsesforlængelse mv.

 2. Midlertidige gener
  Svie og smerte
  Tabt arbejdsfortjeneste

 3. Varige gener
  Méngradserstatning
  ErhvervsevnetabserstatningTilbud