Ulykkestilfælde

Den altovervejende hovedregel ved erstatning er, at det kræver en anden person/ting, 
som har forvoldt skade på dig. I mange tilfælde, sker skader dog udelukkende grundet 
en selv. Dette kan være et fald på cykel, ved at køre en bil ind i et træ eller vælte og 
komme til skade på andre måder.

Dette kan man få en godtgørelse for, men kun såfremt man har en forsikringsaftale med 
et ulykkesforsikringsselskab. Mange har selv tegnet en ulykkesforsikring. Hovedparten 
har dog en ulykkesforsikring gennem deres arbejde. Det er ligeledes heller ikke unormalt, 
at man har flere.

I en sådan forsikringsaftale, aftales der en sum man forsikres for. Det erstattede er heref-
ter méngraden (invaliditetsgraden). Er man forsikret for 1 mio., og får man en méngrad til-
kendt på 10 %, får man herefter 10 % af summen (100.000 kr. i eksemplet.) Det varierer 
fra person til person, hvor meget de er forsikret for. 

Sagsbehandlingen foregår derved, at man anmelder ulykkestilfældet til sit forsikringsselskab, 
hvorefter méngraden vil blive vurderet. 

Det komplicerede i sådanne sager er at få anerkendt det, som i juraen hedder kausalitet 
(medicinalsk årsagssammenhæng). Det kan her være en god idé at få en professionel til at 
vurdere, hvad man maksimalt kan få, og derefter argumentere for, at få sin méngrad så høj 
som mulig. Til tider kan der endvidere være problemer med, om hændelsen kan karakteriseres
som en >>ulykke<<.

Ofte hænger ulykkesforsikringer sammen med en anden skade, og man ser overraskende tit, 
at der træffes forskellige méngrader. Eksempelvis sådan at modparten giver 10 % og ulykkes-
forsikringen giver 8 %. Her er det teknisk vigtigt, at man følger en rigtig fremgangsmåde, så den 
på 10 % ikke falder ned til 8 %. Af samme grund, kører Fuld Valuta mange sager på dette område.

Har du spørgsmål til et ulykkestilfælde eller andet, er du velkommen til at kontakte Fuld Valuta 
for en gratis vurdering og eventuelt gratis møde. 


Tilbud