Pension - sociale sager, førtidspension, revalidering, fleksjob m.v.

Hvert eneste år er mange mennesker nødsaget til erkende, at de ikke længere kan 
klare den normale arbejdsdag. Det kan skyldes en personskade, arbejdsskade eller 
sygdom. 

Fælles for dem er, at det ofte er vanskeligt dels at følge med i selve sagsbehandlingen, 
og dels og ikke mindst i, hvorvidt afgørelsen fra kommunen er korrekt. Folk magter 
simpelthen ikke at følge med i lovjunglen. 

Erfaringer viser, at det største problem for den almindelige borger, er at sagen trækker 
ud i langdrag, hvilket påvirker borgerne psykisk samt økonomisk. Hvad de færreste ved 
er, at for lang sagsbehandlingstid kan udløse erstatningsansvar, ligesom der ved visse 
henvendelser er svarfrister hjemlet i forvaltningsloven. Fuld Valuta er blevet hyret i mange 
sager, for at "sidde med på sidelinien" og følge op på, at sagen følger den nødvendige 
hurtighed. Dette sker ved, at Fuld Valuta konstant sætter frister på Jobcentrene og sørger
for at sagen ikke går i stå. 

Fuld Valuta hjælper gerne med at få din sociale sag til at køre bedst muligt. Det sker ved, 
at du starter en sag hos Fuld Valuta, hvorefter vi overtager hele sagsbehandlingen, og 
dermed sikrer, at sagen bliver bedst muligt belyst, såvel teknisk som lægeligt. 

I de sager, hvor Fuld Valuta hjælper, kan det dreje sig om helt nye sager, der enten skal 
opstartes, eller sager, der allerede kører hos kommunen, Det Sociale Nævn eller Ankestyrelsen. 
Det kan også være gamle sager, hvor den skadelidte ønsker, at vi skal hjælpe med at få sagen 
genoptaget.Tilbud 
Hvis ud ønsker et tilbud, så skal du sende os en kopi af de væsentligste akter, dvs.
  • breve med afgørelser
  • lægelige papirer
  • følgebrev med hvad du ønsker, eller eventuelt er utilfreds med